Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Trần Hưng Đạo

02 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Quảng Ngãi
0553 3823787
c2tranhungdao.thanhpho@quangngai.edu.vn